Финансови съвети за малък и среден бизнес

Последна промяна 03.03.2024

Елица Цветкова, счетоводител
Елица Цветкова е счетоводител и работи в голяма презастрахователна компания.

Финансите са в основата на всяко бизнес начинание и тяхното управление, наблюдение и анализ са ключови за успеха. 

Споделям с вас 9 препоръки за предприемачи, които са в началото на своя път и искат да развият силен и устойчив бранд. 

Водете изрядна документална отчетност на фирмата

Водете изрядна документална отчетност на фирмата 

В началото собствениците работят сами или с близки, роднини и приятели, в следствие, на което може да пропуснат документалната отчетност. 

Моя съвет е да се пазят всички договори, разходни и приходни документи. 

В изрядната документация задължително следва да се включат:

✅ финансовите транзакции;

✅ описание на материални и нематериални активи;

✅ описание на стоки;

✅ текущите разходи и приходи на дружеството;

✅ разходите за работна заплата, осигуровки, данъци;

✅ всякаква документация свързана с кредитиране. 

Винаги можете да използвате и помощ от добър счетоводител, който ще поеме грижата за повечето документи. 

Трябва да помните обаче, че това не бива да означава, че вие като собственик не трябва да следите гореописаните пера. 

Запознаването с документооборота дава една ясна представа за моментното и реално финансово състояние. 

🎯 В дългосрочен план изрядната документация би спомогнала и при преговори с клиенти, партньори, банки и държавни институции.

Защо интровертите са чудесни търговци

Разделяйте личните и финансите на дружеството 

Разделяйте личните и финансите на дружеството 

Честа грешка на повечето собственици на малък и среден бизнес е смесването на собствените средства с фирмените такива. 

В нашата реалност фирмите са изцяло финансирани от своите собственици, които често пъти се отказват и от възнаграждение. 

Като собственик и управител на фирмата обаче, може да стигнете до неприятни казуси. 

Например – получавате пари от клиент за определена стока и услуга, но тези пари биват изхарчени след това за покупка на стоки за дома. 

🎯 По този начин се размива границата между личните и фирмените пари и трудно може да прецените реалните парични потоци във вашето дружество. 

Затова, за да е налице добро управление на финансите, е важно да бъдат разделени заплатата на собственика от приходите и разходите на дружеството!

Силвина от “Супер продуктивност”: Уча хората да работят умно

Създавайте подробен бюджет

Създайте подробен бюджет

Колкото и малък да е вашият бизнес, моят съвет е да се опитате да формулирате бюджет и да се стремите към неговото изпълнение. 

Във формирането на този бюджет може да използвате исторически данни от минали периоди и прогноза за развитието през текущата година на вашите приходи и разходи.

🎯 Самото изготвяне на детайлен бюджет най-вероятно би било трудно на един собственик на бизнес, но в самото начало може да бъде във вид на екселска таблица, а в последствие с развитие на бизнеса, може да се обърнете към специалисти в областта.

Калина Дулева: Когато ти е най-трудно, потърси подкрепа от общността

Правете редовно анализ на оперативните разходи

Правете редовно анализ на оперативните разходи 

Като допълнение на горния съвет подчертавам, че анализът и проследяването на оперативните разходи са от изключителна важност. 

Те се нуждаят от често наблюдение с цел оптимизация и навременно преразпределение на паричните потоци при нужда. 

Добре е да проследявате тенденцията за развитие и ако забележите големи отклонения да попитате вашия счетоводител.

Защо, например, разходите за стоки от ваш доставчик са се повишили значително. 

🎯 Когато следите оперативните си разходи може да предоговорите цени на стоки и услуги своевременно.

Как да работя с медии и блогъри – наръчник за предприемачи

Не се осигурявайте на минимална работа заплата 

Не се осигурявайте на минимална работа заплата 

Съвсем разбираем е стремежът за икономии с цел печалба на вашето дружество. 

Често това става за сметка на осигуровките и данъците на собственика. 

🎯 В дългосрочен план обаче, това означава, че след години вие няма да успеете да се пенсионирате с висока пенсия. 

Най-вероятно в краткосрочен аспект икономия от осигуровки е най-подходящият вариант, но помислете, когато вече няма да развивате бизнес и сте вложили всичко във вашата фирма как бихте си осигурили спокойни старини.

Да правиш бизнес означава да се посветиш на кауза

Използвайте кредитиране 

Използвайте кредитиране 

Кредит не е мръсна дума! 

За развитие на малкия и средния бизнес, инвестиране и разрастване, препоръчвам използването на кредити. 

🎯 Кредит най-лесно се тегли, когато вашето дружество е в подем. 

При анализ от страна на банката и разглеждане на документите за отпускане на кредит, при прогресия на бизнеса, вероятността той да бъде одобрен е много по-висока, отколкото ако имате затруднения. 

Мария Огнянова от Омментор: Успехът за една нощ е лъжа

Инвестирайте в своя бизнес 

Инвестирайте в своя бизнес 

Когато дружеството се развива добре и е на печалба, пред собствениците стои изборът дали да разпределят тази печалба под формата на дивидент или да я реинвестират в своя бизнес. 

Най-добрият вариант е заделяне на част от сумата и инвестиране на остатъка в нови активи, подобрение на материалната база, обучения на служители, нови технологии и тн.

Никола Илчев: Бизнес се прави с професионални услуги

Управлявайте грижовно човешките ресурси

Управлявайте грижовно човешките ресурси 

В условията на труден пазар на труда с голямо търсене и малко качествено предлагане, ключово за вашия бизнес е дългосрочното изграждане на стабилен и надежден екип. 

🎯 Честата смяна на служители води до по-високи разходи за подбор, обучения и загуба на ценно време. 

Управлявайте своите служители така, че да спомагат развитието на дружеството.

Управление на онлайн репутация – от къде да започнете 

Обърнете се към професионалисти

Обърнете се към професионалисти 

Колкото и да ви се струва, че това е излишна загуба на средства и ще доведе до високи разходи за дружеството, препоръчвам ви да се обърнете към професионалисти при нужда. 

Ключови за вашата дейност биха били следните експерти: 

  • счетоводител;
  • маркетинг специалист; 
  • специалист за изграждане на сайтове;
  • адвокат;
  • добър администратор;
  • качествени търговски кадри. 

Не бъдете човек за всичко и помнете, че вашият бизнес се нуждае от качествена професионална помощ.

Елица Цветкова
Елица Цветкова

Елица Цветкова е счетоводител и работи в голяма презастрахователна компания.