Стела Сталева: Понякога е достатъчно някой да повярва в теб, за да повярваш в себе си!

В България голяма част от обществото не вярва, че майчинството и работата могат да бъдат съчетани “Майчинството и предприемачеството” е събитието, което ме срещна със…