Изложбата „Кинтсуги“ на Мег Коновска превръща трудностите в нови златни възможности

Мег, разкажи повече за юбилейната изложба „Кинтсуги“, която подготвяш на 11 ноември?  Серията „Кинтсуги“ е вдъхновена от японското едноименно изкуство, при което строшените керамични съдове…